Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Η επόμενη του σαββατοκύριακου, μέρα.

Η εικόνα που αφήνουν οι πολίτες αυτής της πόλης μετά από κάθε σαββατοκύριακο πραγματικά είναι τραγική. Στρώματα, παλιές καρέκλες, κλαδιά και κάθε λογής σκουπίδι πετιέται στην μέση του δρόμου και εγκαταλείπεται εκεί μέχρι να φιλοτιμηθεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο την ΔΕΔΙΣΑ και να βγει δρομολόγιο για να μαζευτεί.
Έλλειψη παιδείας, σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και προς το περιβάλλον είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους αυτής της χώρας.
Αυτός ο τόπος δεν έχει πολλές ελπίδες αν δεν ξεκινήσουμε πρώτα από το σπίτι μας, την γειτονιά μας και τον μικρόκοσμο μας.
Ας κάνουμε επιτέλους αυτά που στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο είναι αυτονόητα.
Most popular posts (all time)